REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za aktivnosti banaka gena

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Qëllimi: Svrha ove procedure je da banke gena cuvaju genetski materijal, kontrolisane i uzgajane primerke ili delove životinja, gljiva ili biljaka, narocito semenje, spore, gamete i drugi biološki materijal kojim se manipuliše u svrhu ocuvanja vrsta ili njihovih genetskih resursa.

Përshkrimi: Bankama gena ce upravljali pravna ili fizicka lica koja su ovlašcena u skladu sa zakonom. Ovlašcenje izdaje kompetentna državna upravna kancelarija uz saglasnost Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja. Ovaj tip dozvole izdaje Ministarstvo na osnovu zahteva podnosioca prijave, a pregledad da Odsek za zaštitu životne sredine.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Još uvek nije odredeno

Organi i ankimimit: Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Licni podaci podnosioca prijave
  • Naziv kompanije, adresa, sedište, fiskalni br, br. telefona
  • Podaci o preduzecu (broj registracije preduzeca)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): Još uvek nije odredeno

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pisani zahtev (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EURBankarski transfer1000400070002120

Formulari nuk është në dispozicion