REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Consent for the management of natural resources in rocky areas

Ministry of Environment and Spatial Planning, Department of Environmental Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is monitoring the activities of exploitation of natural resources, to avoid degradation of rocky areas and the habitat of steno endemic plants.

Përshkrimi: When exploitation of natural goods is planned in a rocky area, the applicant shall prepare the management plan for which the applicant seeks to obtain a management plan consent from the Ministry of Environment and Spatial Planning. Based on the request of the respective municipality, which is reviewed in the Department of Environmental Protection, the Ministry takes a decision to grant or not this consent.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is not yet determined

Organi i ankimimit: Ministry of Environment and Spatial Planing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • There is no specific form yet

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Written request (Original)
  • Impact assessment study (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion