REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Prior consent to declare monument of nature, protected landscape or architectural monument parks

Ministry of Environment and Spatial Planning, Department of Environmental Protection

Qëllimi: The purpose of this procedure is the implementation of unified procedures in the territory of Kosovo, considering that municipalities can declare protected nature values ??in these three categories.

Përshkrimi: When municipalities declare a protected monument of nature, a protected landscape or architectural monument parks, it shall require consent from the Ministry of Environment and Spatial Planning. Upon request of the municipality, which is reviewed in the Department of Environmental Protection, the Ministry shall decide whether to grant or not it consent for declaring the area concerned under protection.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: It is not yet determined

Organi i ankimimit: Ministry of Environment and Spatial Planing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

  • Company name

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 days

Dokumentacioni i kërkuar

  • Written request (Original)
  • Impact assessment study (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PaymentIt is not determinedBanking transfer Nuk ka

Formulari nuk është në dispozicion