REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za polaganje Pravosudnog ispita

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrha ovog postupka je za kandidate koji su položili pravosudni ispit da dokažu ispit putem sertifikata.

Përshkrimi: Nakon objavljivanja konkursa od strane Ministarstva pravde, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju za polaganje pravosudnog ispita. Relevantna komisija u Ministarstvu pravde, nakon provere dokumentacije, takodje priprema odluku o kojoj kandidati mogu ispuniti Pravosudni ispit. Kandidati koji uspešno polože pisani i usmeni ispit nakon nalaza komisije dobiju i sertifikat o ispitu za sudsku praksu Ministarstva pravde i potpisan od strane ministra.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Ministarstvo pravde, Komisija za žalbe

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, ime roditelja i prezime
  • Datum rođenja i mesto rođenja kandidata,
  • Datum i potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fakultetska diploma osnovnih akademskih studija i master diploma. (Kopija)
  • Lična karta (Overena kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu (1 godina u sudu, tužilac, advokatska komora ili 2 godine u pravnim ustanovama) (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EuroBankarski transfer 1000400070003470

Formulari nuk është në dispozicion