REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Sertifikat za datog ispita za privatne sudske izvršitelje

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrha ove procedure je odabir kandidata na osnovu vrednosti kako bi se obavljale funkcije privatnih izvršitelja koji sacinjavaju novu ustanovu koja ce pomoci pravnom sistemu na Kosovu.

Përshkrimi: Nakon objavljivanja konkursa Ministarstva pravde , lice o kome se radi ce podneti prijavu pri Odseku za pravna pitanja. Nakon verifikovanja dokumentacije bice objavljena odluka da se dozvoli ili ne dozvoli podnosiocu prijave da polaže ispit za privatne sudske izvršitelje.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema granice

Organi i ankimimit: Žalbena komisija

Afati i ankimimit: 3 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, ime roditelja i prezime
  • Datum i mesto rođenja kandidata
  • Datum i potpis

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fakultetska diploma osnovnih akademskih studija i master diploma. (Kopija)
  • Lična karta (Overena kopija)
  • Dokaz o radnom iskustvu Diploma ili uverenje o završenom četvorogodišnjem obrazovanju, osnovnim akademskim ili master studijama, dokaz o radnom iskustvu, uverenje o državljanstvu tri (3) godine radnog iskustva (Originalna)
  • Uverenje o državljanstvu (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EurBankarski transfer 1000400070003470

Formulari nuk është në dispozicion