REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za posredovanje

Ministarstvo Pravde

Qëllimi: Svrha ove procedure je odabir lica koja su kvalifikovana da obavljaju aktivnosti na polju posredovanja kako bi se zaštitili interesi osoba koja primaju te usluge.

Përshkrimi: Nakon objave konkursa koji raspisuje Ministarstvo pravde, kandidati moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju kako bi bili pozvani na razgovor. Nakon pozitivnog odgovora, kandidati koji ispunjavaju uslove ce pohadjati obuke za posrednike. Kandidati koji uspešno polože obuku ce dobiti sertifikat koji izdaje Komisija za posredovanje, odnosno licencu koju izdaje Ministarstvo pravde.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: Nema vremenskog ogranicenja

Organi i ankimimit: Komisija za pregled prigovora

Afati i ankimimit: 8 dana

Informatat e kërkuara

  • Ime, ime roditelja i prezime
  • Datum i mesto rođenja kandidata
  • Datum izdavanja dozvole.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Diploma osnovnih akademskih studija (Kopija)
  • Lična karta (Kopija)
  • Diploma za posredovanje ili sertifikat obuke (Originalna)
  • Dokaz radnog iskustva od najmanje 3 godine (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PlataBes platno

Formulari nuk është në dispozicion