REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za medicinske sestre i babice

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Qëllimi: Ovaj procedura je napravljena kako bi se osiguralo licenciranje medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika kao uslov za obavljanje nezavisnih zdravstvenih aktivnosti kako bi se garantovao kvalitet usluge i zaštitilo javno zdravlje.

Përshkrimi: Zainteresovana osoba se poziva na kancelarije Kosovske komore za medicinske sestre, gde je Komisija koja razmatra slucajeve koje je primila Uprava. Komisija ce razmotriti slucaj u roku od 15 dana i donijeti odluku o daljnjem postupku ako predmet ispunjava tražene kriterije

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Častni sud

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime podnosioca prijave, ime roditelja i prezime
 • Datum i mesto rođenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Detalji o radnom mestu, naziv medicinske ustanove, detalji o zaposlenju
 • Specijalizacija (tip)
 • Datum specijalizacije
 • Ime i prezime, potpis, datum podnošenja prijave.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Uverenje o ispitu za izdavanje licence (Originalna)
 • Lična karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EURBankarski transfer1701001600081465

Formulari nuk është në dispozicion