REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

License for general practitioner

Ministry of Health, Department of Strategic Health Development

Qëllimi: The Licensing of general practitioners is the condition to exercise independent health services in order to safeguard public health

Përshkrimi: The interested person applies to the Office of the Central Board for registration and licensing of general practitioners. The Board appoints the committee members and the review timeframe. The Committee shall review the application within 15 days and render decision on issuing the license. The license is signed by the Chairman of the Board and the Minister.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 years

Organi i ankimimit: The Ministry of Health, Central Board for Registration and Licensing

Afati i ankimimit: 15 days

Informatat e kërkuara

 • Name. Parent's name and surname
 • Date and place of birth
 • Address
 • Telephone number
 • Place and date of graduation
 • Details on the job position, the name of the medical institution, employment details.
 • Specialization (type)
 • Date of Specialization
 • Name and surname, signature, date of application.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 days + 5 days to issue a certificate

Dokumentacioni i kërkuar

 • Application (Original)
 • Diploma (Verified copy)
 • License Exam Certificate (Original)
 • ID card (Copy)
 • Two photos (Original)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Payment50 EURBanking transfer 1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion