REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za opšte specijaliste

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Qëllimi: Svrha ovog postupka je licenciranje lekara opšte prakse, što je uslov za ostvarivanje nezavisne zdravstvene aktivnosti kako bi se garantovalo javno zdravlje

Përshkrimi: Zainteresovana lica podnose prijavu Centralnom odboru za registrovanje i izdavanje licenci za lekare opšte prakse. Odbor imenuje clanove komisije i navodi vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju licence. Licencu potpisuju predsednik Odbora i ministar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 5 godina

Organi i ankimimit: Centralni odbor za registracije i licenciranje

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime. Ime i prezime roditelja
 • Datum i mesto rođenja
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Detalji o radnom mestu, naziv medicinske ustanove, detalji o zaposlenju.
 • Specijalizacija (tip)
 • Datum specijalizacije
 • Ime i prezime, potpis, datum podnošenja prijave.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15 dana + 5 dana za izdavanje uverenja

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Uverenje o ispitu za izdavanje licence (Originalna)
 • Lična karta (Overena kopija)
 • Dve fotografije (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata50 EURBankarski transfer 1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion