REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za redovan tranzitni prevoz putnika kroz teritoriju Kosova

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kosova

Përshkrimi: Prevoznici nerezidenti moraju, preko nadležnog ministarstva u zemlji gde se nalazi sedište prevoznika, podneti zahtev za izdavanje dozvole Odseku za drumski transport. Tom prilikom, oni moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: do 5 godina (u zavisnosti od izdavanja dozvole i destinacije)

Organi i ankimimit: Ministarstvo za Infrastrukturu

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

  • Naziv pravnog lica
  • Podnosilac prijave
  • Adresa sedišta
  • Broj telefona i elektronska pošta
  • Ime i prezime odgovornog lica
  • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

  • Prijava (Originalna)
  • Dozvole iz zemlje koja je destinacija i zemlje osnivanja (Originalna)
  • Raspored i cenovnik (Kopija)
  • Mapa puta (Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata100 EURBankarski transfer1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion