REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Licenca za klinickog psihologa

Ministrastvo Zdravsta, Odsek za strateški razvoj zdravstva

Qëllimi: Svrha ove procedure je registracija i licenciranje kao uslov za vršenje nezavisne zdravstvene delatnosti, garantovanje kvaliteta ove usluge i stvaranje sigurnosti za javno zdravlje..

Përshkrimi: Zainteresovana lica podnose prijavu Centralnom odboru za registrovanje i izdavanje licenci za klinicke psihologe. Prethodno pomenuti Odbor postavlja clanove komisije i proglašava vremenski okvir pregleda. Komisija ce pregledati prijavu u roku od 15 dana i donece odluku o izdavanju licence. Licencu potpisuju predsednik Odbora i ministar.

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: 1 godina

Organi i ankimimit: Ministarstvo zdravlja, Centralni odbor za registraciju i licenciranje

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Ime. Ime i prezime roditelja
 • Datum i mesto rođenja
 • Lični broj
 • Adresa
 • Broj telefona
 • Mesto i datum diplomiranja
 • Naziv i adresa poslodavca

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Diploma (Kopija)
 • Ispit za izdavanje dozvole (Overena kopija)
 • Lična karta (NEMA)
 • Dve fotografije (Originalna)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
Plata30 EURBankarski transfer 1000400070002508

Formulari nuk është në dispozicion