REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Dozvola za ulazak na teritoriju Kosova u svrhu redovnog putnickog prevoza

Ministarstvo za Infrastrukturu, Odsek za drumski transport

Qëllimi: Svrha ove procedure je odredjivanje kriterijuma i postupaka za izdavanje i oduzimanje dozvola za drumske putnicke prevoznike u medjunarodnom saobracaju, u svrhu pristupa i tranzita kroz teritoriju Kosova

Përshkrimi: Prevoznici nerezidenti moraju, preko nadležnog ministarstva u zemlji gde se nalazi sedište prevoznika, podneti zahtev za izdavanje dozvole Odseku za drumski transport. Tom prilikom, oni moraju dostaviti neophodnu dokumentaciju. Nakon toga, Ministarstvo za infrastrukturu osniva komisiju koja vrši procenu prijave

Baza ligjore

Vlefshmeria e lejes: do 5 godina (u zavisnosti od izdavanja dozvole i destinacije)

Organi i ankimimit: U skladu sa administrativnom procedurom

Afati i ankimimit: 15 dana

Informatat e kërkuara

 • Naziv pravnog lica
 • Podnosilac prijave
 • Adresa sedišta
 • Broj telefona i elektronska pošta
 • Ime i prezime odgovornog lica
 • Štambilj/pečat preduzeća

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30 dana

Dokumentacioni i kërkuar

 • Prijava (Originalna)
 • Licenca B ili D kategorije (Overena kopija)
 • Ugovor o saradnji (Originalna, Kopija)
 • Mapa puta (Za pogled)
 • Raspored i cenovnik (Kopija)
 • Finansijska pouzdanost i profesionalna osposobljenost (Kopija)
 • Uverenje od PUK (Originalna, Kopija)
 • Sudska potvrda da upravnik nema nikakvih pravnih prepreka u radu (Originalna, Kopija)
Lloji i pagesësShuma (në Euro)Mënyra e pagesësNumri i llogarisë
PorezDozvole za redovnim prevozom putnika za pristup teritoriji Kosova razlikuju se u zavisnosti od vrste prevoza i od kilometara preko 500 km i do 500 km. 500 km 300 evraBankarski transfer 1000430070003710

Formulari nuk është në dispozicion