REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje importi për produkte me origjinë shtazore

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Veterinar Kufitar

Qëllimi i kësaj procedure është lejimi i importit nga fabrikat të cilat janë me rrezikshmëri të vogël për sigurinë publike. Lejet ipen vetem për vende te treta dhe CEFTA.

Licencimi i subjekteve afariste për grumbullimin dhe tregtimin e leshit të deleve

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është luftimi dhe parandalimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, praktika mjekësore veterinare, qarkullimi i kafshëve të gjalla, produkteve me origjinë shtazore, kontrolli v...

Licencimi i objekteve afariste veterinare

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i objekteve te subjekteve afariste veterinare, luftimi dhe parandalimi i sëmundjeve infektive të kafshëve, praktika mjekësore veterinare.

Licencimi i tregjeve të kafshëve

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi dhe licencimi i tregjeve të kafshëve.