REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për prodhues të materialit fidanor të pemëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i prodhimit të materialit fidanor të pemëve për të garantuar cilësinë e tij në treg.

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrollimi i materilait fidanor të pemëve me qëllim të sigurimit të cilësisë së këtyre produketeve bimore.

Licencë për importues të materialit fidanor të hardhisë

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që përmes licencimit të importuesve të materialit fidanor të hardhisë të sigurohet kontrolli i cilësisë së materialit fidanor të pemëve të importuara.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të hardhisë së rrushit

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të hardhisë së rrushit për të garantuar cilësi.

Licencë për eksportues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kushteve adekuate për kontrollin e cilësisë së materialit fidanor të bimëve dekorative i cili ka si synim eksportimin e këtyre produkteve.

Licencë për tregtimin e materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është kontrolli i tregtimit të materialit fidanor të bimëve dekorative që të garantohet konsumatori për cilësinë e këtyre produkteve.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të bimëve dekorative

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materilait fidanor të bimëve dekorative për të garantuar cilësi.

Licencë për prodhues të materialit fidanor të perimeve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure administrative është sigurimi i kontrollit të prodhimit të materialit fidanor të perimeve për të garantuar cilësi.