REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për kazino

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi është të mbikqyret mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligji është një privileg...

Licencë për operatorët e automatëve

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi është të mbikqyret mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligji është një privileg...

Licencë për prodhuesit shpërndarësit e automatëve

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbikëqyrja e mënyrës së organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligj...

Licencë për pikat me pakicë të automatëve

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbikëqyrja e mënyrës së organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbështetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligj...

Licencë për bastore

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi është të mbikqyret mënyra e organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet një biznes i mbshtetur në mirëbesim. Çdo licencë e lëshuar sipas këtij ligji është një privilegj...

Licencë për tombolla bingo në lokalet e mbyllura

Ministria e Financave, Administrata Tatimore e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është mbikëqyrja e mënyrës së organizimit dhe funksionimit të lojërave të fatit pasi konsiderohet nje biznes i mbështetur në mirëbesim.