REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për Operatorë të Shpërndarjes të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audivizuale përmes rrjetit kabllorë, Iptv, Ott dhe Satelitor

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve të rrjetit për opertatorë kabllorë në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues te shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmeim tokesor (Licencë për radio dhe TV me fuqi të ulët)

Komisioni i Pavarur për Media

Rregullimi i ofruesve të sherbimeve mediale audio dhe audiovizuele përmes operatorëve të Shpërndarjes në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues të sherbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokesor (Radio dhe TV lokale)

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës.

Licencë për ofrues të shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale me transmetim tokësorë (radio dhe TV) Nacionale

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës.

Licencë për Ofrues të Shërbimeve Mediale Audio dhe Audiovizuale përmes Operatorëve të Shpërndarjes (radio dhe TV)

Komisioni i Pavarur për Media

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i shërbimeve mediale audiovizuele në Republikën e Kosovës si dhe krijimi i një tregu të konkurrencës së lirë të mediave në Kosovë.