REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për Qarkullues Farmaceutik me Pakicë (Barnatore) për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i Qarkulluesve Farmaceutikë me Pakicë për të mundësuar dispenzimin e produkteve dhe pajisjeve medicinale në mënyre legale në Republikën e Kosovës.

Autorizim për marketing për plasimin e produkteve medicinale në Republikën e Kosovës

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është vërtetimi i cilësisë së produkteve medicinale për përdorim njerëzor, duke u bazuar në dëshmi valide shkencore mbi cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e produkteve medi...

Licencë për laborator galenik

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi i cilësisë së këtij produkti. Cilësia e prodhimit të produktit galen duhet të jetë konform standardeve farmakopeale aktuale të BE-së, USP-së dhe formularëve...

Licencë për herë të parë si qarkullues farmaceutik me shumicë për produkte dhe pajisje medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi i kësaj procedure është evidentimi i qarkulluesve me shumicë në tërë Republikën e Kosovës për të siguruar shëndetin publik.

Licencë për import të produkteve medicinale

Agjencioni i Kosovës për Produkte Medicinale

Qëllimi kësaj procedure është kontrolli i importit të produkteve medicinale. Kjo procedurë duhet ekziston për arsye të ruajtjes së shëndetit publik.

Licencë për qarkullues të produkteve mjekësore veterinare me shumicë

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve të cilët tregtojnë produkte medicinale veterinare për të garantuar shëndetin e kafshëve dhe atë publik.

Licencë për qarkullues të produkteve mjeksore veterinare me pakicë

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është monitorimi i subjekteve afariste që tregtojnë produkte medicinale të veterinës pasi duhet të garantohet shëndeti i kafshëve dhe ai publik.

Licenca për importimin e produkteve mjekësore veterinare - certifikata e distribuimit

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Sektori i Shendetit të Kafshëve

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me një dokument ligjor për importimin e produkteve medicinale veterinare për të garantuar shëndetin publik.