REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Leje për dyqan të shitjes me pakicë të fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e kompanive me leje për shitje me pakicë të fishekzjarrëve.

Certifikatë për minandezës

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me licencë për minandezësit të cilë dëshirojnë ta aplikojnë profesionin e tyre.

Licencë për prodhim të eksplozivëve apo fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është inspektimi dhe verifikimi i prodhuesit të eksplozivëve apo fishekzjarrëve, për arsye se fusha e sigurisë publike është tejet specifike dhe e ndjeshme.

Licencë për përdorim të eksplozivëve dhe fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i kompanive me licencë për përdorim të eksplozivëve dhe fishekzjarrëve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së njerëz...

Licencë për import, eksport, tranzit dhe transferim të eksplozivëve apo fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i kompanive me licencë për import, eksport, transit, transferim të eksplozivëve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes ...

Leje për objekte të prodhimit të eksplozivëve dhe fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja me leje e personi juridik. Personi juridik mund të fillojë prodhimin e eksplozivëve apo fishekzjarrëve në Republikën e Kosovës.

Leje për deponim të eksplozivit ose fishekzjarrëve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është plotësimi i kushteve të sigurisë nga personat që kanë në posedim eksploziv, në mënyrë që të garantohet siguria publike.

Leje për asgjësim të eksplozivëve/fishekzjarreve

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është pajisja e kompanive me leje 1 ditore për shkatërrimin dhe asgjësimin e fishekzjarreve si dhe zbatimi i ligjit dhe akteve nënligjore në fuqi, me qëllim të mbrojtjes së n...