REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Sertifikovanje akreditovanih vozila za prevoz

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadgledanje primene zakonskih odredbi koje regulišu oblast privatne sigurnosti, povec´avaje nivoa bezbednosti prevoza novca.

Licenca za osnovne usluge bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedjenje i radnika obez...

Licenca za vršenje usluga elektronskog nadzora imovine

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, ...

Licenca za usluge obezbedjvanja javnih skupova

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je sprovodjenje u delo svih pravnih odredbi koje regulošu polje privatnog obezbedenja, podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji,...

Odobrenje za pocetno pokretanje aktivnosti kompanije za privatno obezbedenje

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure ima za cilj da se kontrolišu aktivnosti koje sprovodi privatna kompanija za obezbedenje, kao i neformalnost borbe.

Licenca za radnika osnovnih usluga bezbednosti

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa pozitivnim efektima na celokupnu bezbednosnu situaciju u zemlji, sticanje veština u toku osnovne strucne obuke i ispunjavanje zakonskih ...

Certifikat za specijalizovanu obuku

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je primena svih zakonskih odredbi kojima se ureduje oblast privatnog obezbedjenja , podizanje nivoa privatnog obezbedjenja, sa direktnim uticajem na ukupnu bezbednost u zemlji.

Licenca za ustanove obuke - strucna osnovna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je povecanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja

Licenca za ustanove obuke - strucna obuka

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je nadzor sprovodenjna u delo pravnih odredbi koje regulišu sektor privatnog obezbedjenja, podizanje nivoa obuke i odgovornosti radnika obezbedenja.

Zvanicne identifikacione kartice

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je vršenje aktivnosti privatnih bezbednosnih preduzeca sa licenciranim zaposlenima.

Sertifikovanje kontrolnog centra

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da ispuni odredeni broj standarda koje navode zakon i administrativna uputstva, kroz koje se kontroliše rad privatnih kompanija za obezbedenje.

Ovlašcenje za postavljanje kompanije za obezbedenje za lice pod zaštitom

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezbe...

Dozvola za držanje pasa cuvara

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je podizanje nivoa privatnog obezbedjenja sa direktnim efektom na sveukupnu bezbednost u zemlji, kao i nadzor, kontrola aktivnosti kompanija za privatno obezbedenje i radnika obezb...