REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Dozvola za primenu naucnih istraživanja u prirodi

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Svrha ove procedure je biomedicinsko naucno istraživanje, reprodukcija ili poboljšanje vrsta koje bi povecale koristi za ocuvanje prirode, kao i obrazovne ciljeve.

Dozvola za sakupljanje divljih zašticenih biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je procesiranje, trgovina i cirkulacija na osnovu potražnje od strane zadruga, pravnih i fizickih lica, preduzeca, domacinstava ili seoskih domacinstava. Upotreba zašticenih divlji...

Dozvola za uvoz/izvoz divljih sorti biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je nadzor uvoza i izvoza divljih sorti biljaka kako bi se sacuvala buducnost. Ova procedura se sprovodi pod standardima Evropske unije.

Dozvola o uslovima držanja, nacinu obeležavajnja i evidentiranja zašticenih životinja u zatoceništvu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da stvori uslove za cuvanje zašticenih životinja, njihovo obeležavanje i evidentiranje. Postupak propisuje EU.

Dozvola za unošenje, ponovno unošenje divljih biljnih sorti

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj ove procedure je uspostavljanje mera za procenu rizika uvodenja stranih vrsta u divljinu, ponovno uspostavljanje lokalnih vrsta divljih životinja i uzgajanje stranih divljih vrsta.

Dozvola za istraživanje i obrazovne posete zašticenom podrucju

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je sprecavanje poseta opšte javnosti zašticenim podrucjima kako bi se izbeglo uznemiravanje živog sveta.

Prethodna saglasnost za proglašavanje spomenika prirode, zašticenog pejzaža ili spomenika prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ovog postupka je da se sprovedu jedinstveni postupci na teritoriji Kosova, uzevši u obzir da opštine mogu da donesu odluku o proglašavanju zašticenih prirodnih oblasti u ove tri kategorije.

Dozvola za organizovanje vožnje, vožnje i parkiranja motornih vozila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Zamišljeno je da postupak izbegne potencijalnu štetu koja može nastati zbog ovih aktivnosti u zašticenim prirodnim oblastima.

Saglasnost za upravljanje prirodnim resursima u stenovitim podrucjima

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je nadzor aktivnosti eksploatacije prirodnih resursa kako bi se izbegla šteta nad stenovitim oblastima i stanovištem endemskih vrsta.

Dozvola za aktivnosti u speleološkom objektu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je zaštita od aktivnosti koje mogu prouzrokovati štetu na speleološkom objektu, osim ukoliko aktivnosti nisu ovlašcene/odobrene.

Dozvola za aktivnosti banaka gena

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da banke gena cuvaju genetski materijal, kontrolisane i uzgajane primerke ili delove životinja, gljiva ili biljaka, narocito semenje, spore, gamete i drugi biološki materijal ko...

Dozvola za izvoz, uvoz u specificne naucne svrhe nekih tipova životinja, gljiva i strogo zašticenih biljaka.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedur je regulisanje izvoza i uvoza u naucne svrhe nekih tipova strogo zašticenih životinja, tako da nema štete po prirodno okruženje u toku ovih aktivnosti.

Dozvola za držanje u zatoceništvu vrste lokalnih ili stranih divljih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Osniva se u svrhu regulisanja cuvanja u zatoceništvu tipova divljih lokalnih ili stranih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima k...

Dozvole za ispitivanje minerala, fosila i slojeva zemlje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zaštic´enim prirodnim vrednostima koje se cuvaju u zemlji pronalaženja, dok pronalaženje lokacije uživa zaštitu kao zašti...

Dozvola za izvoz minerala, slojeva ili fosila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zašticenim prirodnim vrednostima i cuvani na lokaciji mesta, dok lokacija pronalazi zaštitu kao zašticenu vrijednost priro...

Dozvola za radove u zašticenim rezervatima, posebnim oblastima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i spomenicima prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure izvršenje regulatornog zakonodavstva za uspostavljanje ekološke mreže 'Priroda 2000' (Nature 2000), a u cilju garantovanja zaštite prirode.

Dozvola za prikupljanje gljiva i njihovih delova

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje prirodne ravnoteže i ne dozvoljavanje divlje eksploatacije prirode.

Dozvola za hvatanje ili ubistvo životinja

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je održavanje prirodne ravnoteže i sprjecavanje divlje eksploatacije prirode.

Dozvola za držanje u egzil, uzgoja, prodaje i kupovine zašticenih vrsta divlje svinje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne procedure je zaštita prirodne ravnoteže i sprecavanje cinjenja štete strogo zašticenim životinjama.