REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Akreditacija institucija koje nude programe na više lokacije

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi u principu ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta i kvalifikacije koje se daju nosiocima. Ona mora post...

Ex-ante akreditacija ustanove koja ima u ponudi, ali ne vrši procenu i ne sertifikuje strucnu spremu

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi u principu ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta i kvalifikacije koje se daju nosiocima.

Ex-ante akreditacija ustanove koja ima u ponudi, vrši procenu i sertifikuje strucnu spremu

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi uglavnom ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta, a njegov kvalitet i kvalifikacije se daju nosiocima.

Akreditacija institucije koja ocenjuje i potvrduje ali ne nudi kvalifikacije

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi uglavnom ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta, a njegove kvalifikacije se priznaju sa nosiocima. Ona ...

legalizovanje kvalifikacija obrazovnih institucija i strucnih obuka

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ovog postupka je upucivanje na proces provere i ocjenjivanja kvalifikacije prema kriterijumima pre donošenja odluke o ukljucivanju ili ne ukljucivanju kvalifikacije u DUŠSS.