REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Autorizim i përkohshëm

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi se produktet që përdoren për mbrojtjen e bimëve janë të kontrolluara, për të siguruar shëndetin publik.

Leje për vendosjen në treg të produkteve për mbrojtjen e bimëve që janë të autorizuara në vendet anëtare të Bashkimit Evropian

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është që, në rastet e paraqitjes së ndonjë rreziku të pa parashikuar që shfaqin organizmat e dëmshëm, dhe të cilat nuk mund të luftohen apo nuk mund të kufizohet dëmi i tyre ...

Certifikimi i pajisjeve që përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është garantimi që pajisjet të cilat përdoren për aplikimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve nuk janë të dëmshme për njerëzit dhe mjedisin.

Certifikatë për autorizim të produktit për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi e substancave të produkteve për mbrojtjen e bimëve.

Leje e vecantë për produktet e mbrojtjes së bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është rregullimi i vendosjes në treg dhe kontrollimi i substancave aktive të produkteve për mbrojtjen e bimëve, autorizimi, qarkullimi përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkt...

Leje për hulumtim shkencor për produktet për mbrojtjen e bimëve

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është hulumtimi apo kërkimi shkencor, autorizimi, qarkullimi dhe përdorimi, mbetjet në bimë dhe produkte bimore për vendosjen në treg dhe kontrollimi i substancave aktive të ...

Leje për persona përgjegjës në barnatore bujqësore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes së Bimeve

Qëllimi i kësaj procedure është mundësimi i certifikimit/licencimit të personave përgjegjës për barnatore bujqësore pa të cilat këto të fundit nuk mund të themelohen.