REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licenca za obavljanje aktivnosti iz oblasti akvakulture

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta veštackog uzgoja ribe i drugih vodenih organizama. Tice se aktivnosti akvakulture i efikasnog upravljanja vodnim resursima na teritoriji Kosova.

Licenca za ekonomski ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je da omoguci ribolov ekonomskih namena u odredenim oblastima i da registruje subjekte ukljucene u ovu aktivnost.

Dozvole za ribolov u naucne svrhe

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je davanje dozvole za odredjena podrucja istraživanja ribolova radi zaštite prirode.

Sportsko-rekreativne dozvole za ribolov

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je da se vodi registar za sportsko-rekreativni ribolov.