REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Odobrenja vlasnicima preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Odsek za javno zdravlje

Svrha ove procedure provera ispunjavanja minimalnih kriterijuma u smislu infrastrukture, opreme, proizvodne linije i identifikacije postrojenja lica koja se bave preradom hrane životinjskog porekla. ...

Registracija objekata poslovnih subjekata sa hranom životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Odsek za javno zdravlje

Registracija se obavlja za preduzeca koja se bave hranom životinjskog porekla koja, na osnovu procene rizika prirode hrane (meda) faze aktivnosti. proizvodnih kapaciteta i puštanja u promet, predstavl...

Licenca za uvoz duvana

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični fitosanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je nadgledanje entiteta koji se bave uvozom i trgovinom duvana kako bi se na tržište doveli kvalitetni proizvodi koji imaju uticaja na javno zdravlje.

Sanitarna saglasnost za preduzeca u državnom vlasništvu, proizvodjace, institute, medicinske ustanove i univerzitetske ustanove

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Sanitarna saglasnost za skladištenje medicinskih proizvoda, medicinske opreme, farmakoloških fabrika

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost.

Dozvola za ekshumaciju

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je dobijanje pravnog dokumenta za postupak ekshumacije.

Uvozna dozvola za proizvode životinjskog porekla

Agencija za hranu i veterinarstvo, Pogranični veterinarski inspektorat

Svrha ove procedure je da omoguci uvoz iz fabrika sa niskim rizikom po javno zdravlje. Dozvola se izdaje samo za trece zemlje i zemlje clanice CEFTA.

Licenca za promet na tržištu medicinskih veterinarskih proizvode na veliko

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za trgovanje na maloprodajnoj pijaci za veterinarske proizvode

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je nadzor poslovnih entiteta koji trguju medicinskim veterinarskim proizvodima kako bi se garantovalo zdravlje životinja i javno zdravlje.

Licenca za uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda - sertifikat o distribuciji

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je pribavljanje pravnog dokumenta koji dozvoljava uvoz veterinarskih medicinskih proizvoda kako bi se osiguralno javno zdravlje.

Licenciranje poslovnih subjekata za sakupljanje i promet ovcje vune

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je regulisanje borbe i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarskih medicinskih praksi, trgovina stokom, životinjskim proizvodima i veterinarske kontrole uvoza, izvoza ...

Licenciranje veterinarskih poslovnih objekata

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je registrovanje preduzeca koja se bave veterinom, borba i sprecavanje zaraznih životinjskih bolesti, veterinarska medicinska praksa.

Licenciranje stocnih pijaca

Agencija za hranu i veterinarstvo, sektor za zdravlje životinja

Svrha ove procedure je registrovanje i licenciranje stocnih pijaca.