REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për ofrimin e shërbimeve postare

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Departamenti i sherbimit postar

Shërbime postare mund të ofrojnë personat fizik ose juridik të cilët janë pajisur me licencë nga ARKEP për ofrimin e shërbimeve postare. Një procedurë e tillë ndikon në rregullimin e tregut, mosdiskri...

Autorizimet individuale per resurse numerike

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Departamenti i komunikimeve elektronike

Jepet e drejta e përdorimit të resurseve numerike për shërbimet e numrave premium 9x, për numrat special 8x (pa pagesë), për kodet e shkurtëra për pranimin dhe dërgimin e SMS-ve me vlerë të shtuar 5x...

Autorizimet e pergjithshme per ofrimin e rrjeteve dhe/ose sherbimeve te komunikimeve elektronike

Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Departamenti i komunikimeve elektronike

Njoftimi për ofrimin e shërbimeve dhe/ose rrjeteve të komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës dhe konfirmimin nga ARKEP për lejimin e ushtrimit të këtij aktiviteti.