REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Vërtetim për lajmërim të punës deri në 30, 60 dhe 90 ditë

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale , Agjensia e Punësimit e Republikës së Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure administrative konsiston në ofrimin e kushteve shtetasve të huaj në Kosovë që të krijojnë marrdhënie pune me një periudhe kohore prej 30, 60 dhe 90 ditë.

Licencë për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare, niveli bazik dhe i mesëm

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Kjo procedurë rregullon ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare nivelit bazik dhe te mesëm për personat ne nevojë dhe për familjet.

Licencë për Ofrimin e Shërbimeve Sociale dhe Familjare, niveli superior

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Pajisja e ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare me licencë (niveli superior)