REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Dozvola za primenu naucnih istraživanja u prirodi

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Svrha ove procedure je biomedicinsko naucno istraživanje, reprodukcija ili poboljšanje vrsta koje bi povecale koristi za ocuvanje prirode, kao i obrazovne ciljeve.

Licenca za proizvodnju i skladištenje hemikalija

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Svrha ove procedure upravljanje i pracenje opasnih hemikalija u cilju sprecavanja i smanjenja negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku proizvodnje, skladištenja, upotrebe i medu...

Upotrebna dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Svrha ove procedure je da se dobije potvrda o upotrebi za gotove predmete, što znaci da objekt / objekat ispunjava sve uslove za njegovu upotrebu, ispunjeni su svi zahtjevi iz dozvole za gradnju. Sagr...

Licenca za geodetske kompanije

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Katastarska agencija Kosova

Ureduje postupak za licenciranje geodetskih kompanija za snimanje, skladištenje, održavanje i upotrebu katastarskih podataka, koji služe kao garancija imovinskih prava

Geodezijska licenca

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Katastarska agencija Kosova

Svrha ove procedure je osiguravanje kvaliteta i profesionalno znanje u polju geodezije.

Gradjevinska dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odeljenje za Prostorno Planiranje, Stambene i Izgardnji

Svrha ove procedure je da se osigura da su zgrade bezbedne i da se pridržavaju Plana o izgradnji. Gradjevinska dozvola osigurana da je Vaša zgrada izgradena na pravom mestu. Dozvola takode poboljšava ...

Licenca za upravljanje otpadom

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je definisanje procedure koja se primenjuje na dobijanje dozvole i stvaranje uslova za zaštitu životne sredine i smanjenje rizika po ljudsko zdravlje od zagadenja i otpada kroz upr...

Licenca za stavljanje u promet biocidnih proizvoda

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je izdavanje dozvole za stavljanje u promet po ubrzanom postupku - registracija biocidnih proizvoda je što su biocidni proizvodi aktivne supstance pod Rasporedom I, te da ove sups...

Ekološko ovlašcenje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je sprecavanje ili smanjenje negativnog efekta predloženih aktivnosti ili privremenih objekata odnosno doprinošenje ocuvanju i poboljšanju kvaliteta životne sredine, zaštita zdra...

Dozvola za sakupljanje divljih zašticenih biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je procesiranje, trgovina i cirkulacija na osnovu potražnje od strane zadruga, pravnih i fizickih lica, preduzeca, domacinstava ili seoskih domacinstava. Upotreba zašticenih divlji...

Dozvola za uvoz/izvoz divljih sorti biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je nadzor uvoza i izvoza divljih sorti biljaka kako bi se sacuvala buducnost. Ova procedura se sprovodi pod standardima Evropske unije.

Dozvola o uslovima držanja, nacinu obeležavajnja i evidentiranja zašticenih životinja u zatoceništvu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da stvori uslove za cuvanje zašticenih životinja, njihovo obeležavanje i evidentiranje. Postupak propisuje EU.

Dozvola za unošenje, ponovno unošenje divljih biljnih sorti

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Cilj ove procedure je uspostavljanje mera za procenu rizika uvodenja stranih vrsta u divljinu, ponovno uspostavljanje lokalnih vrsta divljih životinja i uzgajanje stranih divljih vrsta.

Dozvola za istraživanje i obrazovne posete zašticenom podrucju

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je sprecavanje poseta opšte javnosti zašticenim podrucjima kako bi se izbeglo uznemiravanje živog sveta.

Prethodna saglasnost za proglašavanje spomenika prirode, zašticenog pejzaža ili spomenika prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ovog postupka je da se sprovedu jedinstveni postupci na teritoriji Kosova, uzevši u obzir da opštine mogu da donesu odluku o proglašavanju zašticenih prirodnih oblasti u ove tri kategorije.

Dozvola za organizovanje vožnje, vožnje i parkiranja motornih vozila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Zamišljeno je da postupak izbegne potencijalnu štetu koja može nastati zbog ovih aktivnosti u zašticenim prirodnim oblastima.

Integrisana ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne je integrisano sprecavanje i kontrola zagadenja, poboljšanje kvaliteta životne sredine, zaštita zdravlja ljudi i poboljšanje kvaliteta života.

Saglasnost za upravljanje prirodnim resursima u stenovitim podrucjima

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je nadzor aktivnosti eksploatacije prirodnih resursa kako bi se izbegla šteta nad stenovitim oblastima i stanovištem endemskih vrsta.

Dozvola za aktivnosti u speleološkom objektu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je zaštita od aktivnosti koje mogu prouzrokovati štetu na speleološkom objektu, osim ukoliko aktivnosti nisu ovlašcene/odobrene.

Dozvola za aktivnosti banaka gena

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da banke gena cuvaju genetski materijal, kontrolisane i uzgajane primerke ili delove životinja, gljiva ili biljaka, narocito semenje, spore, gamete i drugi biološki materijal ko...

Dozvola za izvoz, uvoz u specificne naucne svrhe nekih tipova životinja, gljiva i strogo zašticenih biljaka.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedur je regulisanje izvoza i uvoza u naucne svrhe nekih tipova strogo zašticenih životinja, tako da nema štete po prirodno okruženje u toku ovih aktivnosti.

Dozvola za držanje u zatoceništvu vrste lokalnih ili stranih divljih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Osniva se u svrhu regulisanja cuvanja u zatoceništvu tipova divljih lokalnih ili stranih životinja u svrhu javnog prikazivanja u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili slicnim prostorima k...

Dozvole za ispitivanje minerala, fosila i slojeva zemlje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zaštic´enim prirodnim vrednostima koje se cuvaju u zemlji pronalaženja, dok pronalaženje lokacije uživa zaštitu kao zašti...

Dozvola za izvoz minerala, slojeva ili fosila

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje minerala, fosila i slojeva koji su proglašeni zašticenim prirodnim vrednostima i cuvani na lokaciji mesta, dok lokacija pronalazi zaštitu kao zašticenu vrijednost priro...

Dozvola za radove u zašticenim rezervatima, posebnim oblastima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i spomenicima prirode

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure izvršenje regulatornog zakonodavstva za uspostavljanje ekološke mreže 'Priroda 2000' (Nature 2000), a u cilju garantovanja zaštite prirode.

Dozvola za prikupljanje gljiva i njihovih delova

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je ocuvanje prirodne ravnoteže i ne dozvoljavanje divlje eksploatacije prirode.

Dozvola za hvatanje ili ubistvo životinja

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je održavanje prirodne ravnoteže i sprjecavanje divlje eksploatacije prirode.

Ekološk saglasnost

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da kroz planove i programe obezbedi visok stepen zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Dozvola za držanje u egzil, uzgoja, prodaje i kupovine zašticenih vrsta divlje svinje

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne procedure je zaštita prirodne ravnoteže i sprecavanje cinjenja štete strogo zašticenim životinjama.

Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnih hemikalija

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je upravljanje i pracenje opasnih hemikalija u cilju sprecavanja i smanjenja negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu u toku proizvodnje, skladištenja, upotrebe i m...

Dozvola za uvoz plasticnih kesa

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je definisanje procedure koja se primenjuje na dobijanje dozvole za uvoz plasticnih kesai i stvaranje uslova za zaštitu životne sredine i ljudsko zdravlje.

Licenciranje pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je imenovanje fizickih i pravnih lica koja prave izveštaje o proceni uticaja na životnu sredinu.

Dozvola za izvoz otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da definiše uslove i procedure za izdavanje dozvola za izvoz otpada u Republiku Kosovo, a u svrhu ocuvanja životne sredine.

Licenca za uvoz otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je da definiše uslove i procedure za izdavanje dozvola za uvoz otpada u Republiku Kosovo.

Dozvola za tranzit otpada

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je smanjenje otpada kroz prikupljanje, akumuliranje i prevoz otpada u svrhu izvoza van zemlje zato što ne postoje postrojenja za preradu u našoj zemlji.

Ekološka dozvola

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove administrativne procedure je uredivanje kriterjuma za dobijanje ekološke dozvole kako bi se sprecili i umanjili negativni efekti po životnu sredinu od strane javnih i privatnih aktivnosti

Dozvola za vodu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja

Svrha ove administrativne procedure je Integrisanje i održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se osigurali adekvatna kolicina i kvalitet za sve potrošace, u skladu sa pravnim tekovinama EU o vodn...

Saglasnost za vodu

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure da se integrisano i održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se osigurali adekvatna kolicina i kvalitet za sve potrošace, u skladu sa pravnim tekovinama EU o vodnim resursima.