REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Licencë për specialist stomatolog

Oda Stomatologjike e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhe...

Licencë për stomatolog

Oda Stomatologjike e Kosovës

Qëllimi i kësaj procedure është licencimi i specialistëve të stomatologjisë, nga e cila profesionistit të fushës së specializuar i njihet e drejta e ushtrimit të profesionit. Me anë të licencimit bëhe...