REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Akreditacija institucija koje nude programe na više lokacije

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi u principu ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta i kvalifikacije koje se daju nosiocima. Ona mora post...

Ex-ante akreditacija ustanove koja ima u ponudi, ali ne vrši procenu i ne sertifikuje strucnu spremu

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi u principu ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta i kvalifikacije koje se daju nosiocima.

Ex-ante akreditacija ustanove koja ima u ponudi, vrši procenu i sertifikuje strucnu spremu

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi uglavnom ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta, a njegov kvalitet i kvalifikacije se daju nosiocima.

Akreditacija institucije koja ocenjuje i potvrduje ali ne nudi kvalifikacije

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ove procedure je zvanicno priznanje da pružaoci visokog obrazovanja i njegovi programi uglavnom ispunjavaju prihvacene standarde kvaliteta, a njegove kvalifikacije se priznaju sa nosiocima. Ona ...

legalizovanje kvalifikacija obrazovnih institucija i strucnih obuka

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Državna uprava za kvalifikacije

Svrha ovog postupka je upucivanje na proces provere i ocjenjivanja kvalifikacije prema kriterijumima pre donošenja odluke o ukljucivanju ili ne ukljucivanju kvalifikacije u DUŠSS.

Priznavanje diplome više strucne škole i nivoa osnovnih akademskih studija

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za visoko obrazovanje

Svrha ove procedura je priznavanje i nostrifikacija diploma i stepenovanih diploma višeg obrazovanja koje su stecene na akreditovanim i priznatim institucijama višeg obrazovanja van Republike Kosovo, ...

Priznavanje master diplome

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za visoko obrazovanje

Svrha ove procedura je priznavanje i nostrifikacija diploma i stepenovanih diploma višeg obrazovanja koje su stecene na akreditovanim i priznatim institucijama višeg obrazovanja van Republike Kosovo, ...

Priznavanje diploma doktorskih studija

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za visoko obrazovanje

Svrha ove procedura je priznavanje i nostrifikacija diploma i stepenovanih diploma višeg obrazovanja koje su stecene na akreditovanim i priznatim institucijama višeg obrazovanja van Republike Kosovo, ...

Licenca za predškolske ustanove

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za preduniverzitetske obrazovne politike

Svrha ove procedure je da kroz ovaj postupak Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije nadgleda primenu zakonskih i podzakonskih akata privatnih obrazovnih ustanova na svim nivoima, a u tom slucaju g...

Licenciranje preduniverzitetsihe ustanova

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za preduniverzitetske obrazovne politike

Svrha ove procedure je da ce kroz ovu proceduru Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnologije nadgledati sprovodjenje zakonskih i podzakonskih akata privatnih obrazovnih ustanova na svim nivoima.

Licenca za visokoškolske ustanove

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za visoko obrazovanje

Svrha ove procedure je da kroz ovu proceduru, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije nadgleda sprovodjenje zakonskih i podzakonskih akata privatnih obrazovnih ustanova na svim nivoima.

Priznavanje preduniverzitetskih diploma

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za preduniverzitetske obrazovne politike

Svrha ove procedure je nostrifikacija i priznavanje školskih isprava iz razlicitih zemalja u toku preduniverzitetskog obrazovanja. Priznavanje i nostrifikacija se vrše u svrhu daljeg školovanja ili za...

Licenciranje karijere nastavnika

Ministarstvo Obrazovanja Nauke I Tehnologije, Odsek za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

Svrha ove procedure je pravo da radi kao nastavnik i garantuje kvalitet usluge nastave.