REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Registrovanje privatnih preduzeca

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu privatnog preduzeca kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Registrovanje opšteg partnerstva

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Kosovska Agjencija za Regitsracije Biznisa

Svrha ove administrativne procedure je da omoguci raznim preduzecima da registruju poslovanje u vidu partnerstva kako bi mogli da se bave svojom poslovnom aktivnošcu.

Licenca za uvoz, izvoz i proizvodnju alkoholnih proizvoda

Ministarstvo Za Finansije, Carina Kosova

Svrha ove procedure je pracenje broja kompanija koje imaju dozvolu i njihov rad na aktivnostima za koje imaju dozvole. Kontrola snabdevanja, ugradnje, naknade i suspenzije ce omoguciti uspostavljanje...

Dozvola za sakupljanje divljih zašticenih biljaka

Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Odsek za zaštitu životne sredine

Svrha ove procedure je procesiranje, trgovina i cirkulacija na osnovu potražnje od strane zadruga, pravnih i fizickih lica, preduzeca, domacinstava ili seoskih domacinstava. Upotreba zašticenih divlji...

Licenca za uvoz dizela za dalju obradu

Ministrastvo za Tergovinu i Industriju, Odsek za naftu

Svrha ove procedure je da se osigura da subjekt ispunjava uslove tehnicke, pravne, finansijske, kvalitativne i tržišne zahteve za izveštavanje i nadzor prema važecim zakonima i podzakonskim aktima.

Licenca za obavljanje aktivnosti iz oblasti akvakulture

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja

Svrha ove procedure je kontrola kvaliteta veštackog uzgoja ribe i drugih vodenih organizama. Tice se aktivnosti akvakulture i efikasnog upravljanja vodnim resursima na teritoriji Kosova.

Licenca za postrojenja za preradu i skladištenje meda i proizvoda od meda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgoj stoke

Svrha ove procedure je registrovanje subjekata koji se bave preradom meda u ekonomske svrhe, kao i kontrola uslova obavljanja ove aktivnosti kako bi se osiguralo javno zdravlje.

Sertifikat za registrovanje veštackih dubriva

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola i sigurnost javnog zdravlja, uspostavljanje pravila zaštite proizvodjaca i potrošaca veštackih dubriva i sistema za kontrolu smeca na Kosovu.

Licenca za proizvodjace semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola proizvodnje semena poljoprivrednih kultura kako bi se garantovao njihov kvalitet.

Licenca za preradjivace semenskog materijala

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola prerade semenskog materijala i registrovanje lica koja se bave tim poslovima.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za drvece

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove procedure je kontrola proizvodnje semenskog materijala kako bi se obezbedio kvalitet na tržištu.

Licenca za proizvodjace semenskog materijala za vinovu lozu

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ovog postupka je da obezbedi kontrolu proizvodnje materijala za semenje grožda, kako bi se garantovao kvalitet.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za ukrasne biljke

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove administrativne procedure je obezbedivanje kontrole proizvodnje semenskog materijala ukrasnih biljaka kako bi se osigurao kvalitet.

Licenca za proizvodnju semenskog materijala za povrce

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje i zaštitu biljaka

Svrha ove administrative procedure je obezbedjivanje kontrole proizvodnje semenskog materijala povrca kako bi se osigurao kvalitet.

Licenca za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je da nadzire i verifikuje proizvodace eksploziva ili vatrometa zato što je javna bezbednost veoma specificna i osetljiva oblast.

Licenca za popravku oružja

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je popravka oružja je opasna aktivnost, te stoga poslove popravke oružja nadziru javne vlasti kako bi osigurale javnu bezbednost.

Dozvola za objekte za proizvodnju eksploziva ili vatrometa

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove administrativne procedure je izdavanje dozvola pravnim licima. Pravno lice može zapoceti proizvodnju eksploziva ili petardi u Republici Kosovo.

Dozvola za proizvodnju oružja A kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je dozvoljavanje pravnom licu da proizvodi oružje, delova oružja i municiju A kategorije, pošto su ovo opasni materijali koji mogu imati efekat na javnu bezbednost.

Dozvola za popravku oružja A kategorije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, Odsek za javnu bezbednost

Svrha ove procedure je omogucavanje pravnom licu da vrši popravke na oružju A kategorije

Licenca za uzgajanje, proizvodnju i obradu vina i drugih proizvoda od groždja i vina

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Licenca za destilaciju

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za uzgajanje vinove loze i vinogradarstvo

Svrha ove procedure je stvaranje jedinstvenog okruženja za proizvodnju, obradu, distribuciju i kontrolu proizvoda na domacem tržištu i u svrhe izvoza/uvoza kako bi se osiguralo zdravlje potrošaca.

Licenca za industrijske preradivace duvana i duvanskih proizvoda

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Svrha ove procedure je izdavanje licence preradjivacima duvana kao proizvoda koji je spreman za duvansku preradjivacku industriju. To podrazumeva klasifikaciju uzgojenog duvana, rukovanje prikupljenim...

Licenca za parcelu za uzgajanje duvana verifikuju fitosanitarni inspektori

Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Odsek za ruralni razvoj

Svrha ove procedure je dozvola za preradu i prikupljanje duvana na prethodno utvrdenim placevima kako bi se garantovao kvalitet proizvoda

Sanitarna saglasnost za preduzeca u državnom vlasništvu, proizvodjace, institute, medicinske ustanove i univerzitetske ustanove

Agencija za hranu i veterinarstvo, Sanitarni inspektorat

Svrha ove procedure je kontrola tehnickih, sanitarnih i higijenskih uslova gde se sprovodi bilo koja aktivnost kako bi se osiguralo javno zdravlje.