REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Regjistrimi i Organizatave Jo-Qeveritare

Ministria e Administratës Publike

Qëllimi i kësaj procedure është regjistrimi i Organizatave Jo-Qeveritare në Kosovë, evdidentimi i tyre dhe azhornimi i informacionit për to.