REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

Filtro kërkimin

Plotësoni fushat e mëposhtme për të filtruar kërkimin e lejeve dhe licencave

Qëndrim i përkohshëm në Republikën e Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion

Qëllimi i kësaj procedure është që t'i jepet qëndrimi i përkohshëm të huajit i cili qëndron ose ka për qëllim të qëndroj në territorin e Republikës së Kosovës me qëllim të ribashkimit familjar, arsimi...

Qëndrim i përhershëm në Republikën e Kosovës

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion

Qëllimi i kësaj procedure është që t'i jepet qëndrimi i përkohshëm të huajit i cili qëndron ose ka për qëllim të qëndroj në territorin e Republikës së Kosovës me qëllim të ribashkimit familjar, arsimi...

Certifikata për trajnim të specializuar

Ministria e Punëve të Brendshme, Departamenti për Siguri Publike

Qëllimi i kësaj procedure është zbatimi i të gjitha dispozitave ligjore më të cilat është e rregulluar fusha e sigurisë private, ngritja e nivelit të sigurisë private, më ndikim të drejtpërdrejtë në s...