REGJISTRI QËNDROR I
LEJEVE DHE LICENCAVE

AL  SR  EN

 

Zakon br. 04/L-202 'o dozvolama i licencama' koji je odobrila Skupština decembra 2013. propisuje obavezu uspostavljanja, upravljanja i rada registra dozvola i licenci na centralnom nivou u Republici Kosovo. U ovom registru možete pronaci sve vrste dozvola i licenci (ukljucujuci uverenja, ovlašcenja, odobrenja, saglasnosti itd.) koje institucije na centralnom nivou odobravaju ili izdaju u svrhu regulisanja ekonomskih, privrednih, javnih i privatnih strucnih radnji.